Notulen 2024
Onderstaand treft u informatie over onze vluchtschema.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 19 maart 2024 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

1. Opening

Om 20.00 uur opent bij afwezigheid van voorzitter Aad van Bergenhenegouwen vice-voorzitter Kees van den Bos de vergadering om deze volgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en zal, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, een kwartier later een tweede Algemene Ledenvergadering geopend worden. Om 20.15 uur opent de vice-voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenst een ieder een goede vergadering. Slechts 14 leden zijn aanwezig en er zijn 14 afmeldingen ontvangen.

 

2. Mededelingen

A. Afmeldingen

14 personen hebben de moeite genomen zich af te melden.

B. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2023. Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

C. Barend de Koning heeft een nieuwe sponsor aangedragen: De Patagoon. Wij zijn hier uiteraard zowel Barend, als de Patagoon zeer dankbaar voor.

D. De site van de Fondclub zal worden opgeschoond. Met uitzondering van de uitslagen zal alles ouder dan 10 jaar worden verwijderd van de site.

 

3. Jaarverslag 2023 van de secretaris

De secretaris leest het verslag voor.

 

4. Financieel verslag 2023

A. Toelichting door de penningmeester

De cijfers worden door de penningmeester toegelicht en leiden niet tot verdere vragen. De reserves lopen langzaam terug, maar zijn voor de komende jaren nog wel toereikend. Wel moet, gezien de alsmaar stijgende prijzen, worden nagedacht hoe op langere termijn de Fondclub gefinancieerd moet blijven.

B. Verslag kascommissie

De kascommissie werd gevormd door Barend de Koning en Wil Vollebregt.

De kascommissie heeft alles in orde bevonden en stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen.

C. Goedkeuring door de ledenvergadering

Onder applaus wordt er goedkeuring gegeven aan het financiële beleid.

D. Begroting 2024

Deze wordt door Ton toegelicht en akkoord bevonden. Er wordt een tekort begroot van ongeveer € 2.000.

 

5. Benoeming kascommissie 2024

Barend de Koning en Wil Vollebregt vormen de commissie. (Raoul Bouland wordt als reservelid benoemd)..

 

 

 

 

 

 

6. Bestuursverkiezing

Conform het rooster van aftreden is Kees van den Bos aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten. Kees wordt herkozen. Het rooster van aftreden ziet er nu als volgt uit:

Ron Dijkshoorn 2025

Aad van Bergenhenegouwen 2026

Ton van Lier 2027

Aad Benschop 2028

Kees van den Bos 2029

 

7. Pauze

De pauze wordt overgeslagen.

 

8. Van het bestuur

· Viering jubileum Fondclub in 2024 25 jaar. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Fondclub in 2024 gaan we een Champions League organiseren: één voor de NPO-vluchten en één voor de ZLU-vluchten. In het kort komt het hier op neer, dat alle vliegende leden automatisch meedoen (geen inleg), waarbij door middel van loting leden aan elkaar worden gekoppeld en op de 1e vlucht tegen elkaar strijden. De winnaars strijden op de 2e vlucht tegen elkaar enz., zodat een uiteindelijke winnaar op de laatste vlucht overblijft. Er zullen geldprijzen te verdienen zijn, die -hopelijk- uit sponsoring komen en anders uit een bonnenverkoop. De uitvoerige beschrijving van het wedstrijdreglement verschijnt binnenkort op de site.

Bestuursmededelingen:

· De jaarlijkse fotomiddag met BBQ zal worden gehouden op woensdag 7 augustus 2024. De middag is alleen toegankelijk voor leden. (Eventuele partners betalen een bijdrage van € 15)

· Als fotograaf hebben we Topduiven Fotografie vastgelegd.

 

9. Rondvraag

· Ton van den Bos: Blijven we 1 op3 vliegen? Antwoord: ja.

· Fred Eijken: Eventueel de dames niet uitnodigen voor de feestmiddag om geld te besparen? Antwoord: Juist het damesuitje is een uniek onderdeel van onze feestmiddag en uniek in de duivensport. Dus handhaven.

· Wim Steenvoort: Hij vindt het eten bij de Tuinderij goed, maar duur, evenals de prijs voor consumpties (met name glaasjes frisdrank). Is hier iets aan te doen? We zullen dit meenemen in de gesprekken voor volgend jaar.

 

10 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de vice-voorzitter alle aanwezigen en wenst hen een

goede thuisreis en een goed seizoen toe.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

 

Ron Dijkshoorn,

 

Secretaris

VluchtenInkorfenLossenSoortUitslagenReportages
Perpignan29/07/202402/08/2024ZLU  
Bergerac23/07/202426/07/2024Nationaal-NPO  
Narbonne22/07/202426/07/2024ZLU  
Tarbes16/07/202419/07/2024Nationaal-NPO  
Marseille15/07/202419/07/2024ZLU  
St. Vincent08/07/202412/07/2024ZLU  
Cahors02/07/202405/07/2024Nationaal-NPO  
Barcelona01/07/202405/07/2024ZLU  
Bordeaux25/06/202428/06/2024Sector  
Agen ZLU24/06/202428/06/2024ZLU  
Pau17/06/202421/06/2024ZLU  
St. Vincent11/06/202414/06/2024Nationaal-NPO  
CL St. Vincent11/06/202414/06/2024Champions League Reportage
Bordeaux04/06/202407/06/2024SectorUitslagReportage
CL Bordeaux04/06/202407/06/2024Champions LeagueUitslagReportage