Over ons

De fondclub “De Glazen Stad” is opgericht om Afdeling 5 Zuid-Holland een aantrekkelijk marathon spel te bieden.

Fondclub de glazenstad

Beste sportvriend,

Welkom op onze website!

Onderstaand treft u informatie aan over de doelstellingen en het werkgebied van onze fondclub.

De fondclub “De Glazen Stad” is opgericht in 1999 met als belangrijkste doelstelling om voor de leden van Afdeling 5 Zuid-Holland in een beperkt gebied een aantrekkelijk spel te bieden voor de marathon vluchten.
Het spelgebied ligt hoofdzakelijk in het kustgebied van Zuid-Holland.
Leden die vliegen in de verenigingen die vermeld zijn in onder “Over ons” en vervolgens “Gebied” kunnen lid worden van onze fondclub.

Inmiddels heeft de Fondclub een kleine 180 leden met circa 140 “vliegende” hokken en jaarlijks komen er nog steeds leden bij!

Op zowel de NPO als de ZLU vluchten, waarbij alle vluchten tellen, wordt om de Generaal kampioenschappen gestreden en daarnaast om het Keizer Generaal kampioenschap. Het vluchtprogramma is identiek aan dat van de Afdeling 5, de NPO en de ZLU.

Op elke vlucht worden gratis extra prijzen vervlogen voor degene die het snelst zijn/haar 1e en 2e getekende heeft geklokt evenals voor degene die als laatste deelnemer kampioenspunten verdient.

Jaarlijks, op de eerste zaterdag in februari, wordt er een geweldige feestmiddag georganiseerd waarbij de kampioenen volop in de schijnwerpers komen te staan en bovendien duivenbonnen worden verloot, geschonken door alle vluchtwinnaars, de eigenaars van de kampioensduiven evenals van de Keizerkampioen.

In maart van elk jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en op de woensdag na de laatste vlucht(en) worden foto’s gemaakt van de duiven die in dat seizoen vluchtoverwinnaar zijn geworden evenals van de kampioensduiven op de NPO en ZLU vluchten, hierbij worden ook de leden van harte uitgenodigd.

Voor de “digitale” leden gaat de communicatie voornamelijk via onze website en de overige leden ontvangen de informatie op papier. Voor de vluchtuitslagen geldt hetzelfde, zij het dat u deze eventueel via uw verenigingsleden de uitslagen op papier kunt krijgen.

Voor alle leden bedraagt de contributie € 35,00 per lidmaatschap.

Jaarlijks ontvangen de leden een prachtig kampioenen-/jaarboek waarin de reportages van de vluchtoverwinnaars en de Keizerkampioen geplaatst worden alsook alle vluchtuitslagen en kampioensstanden.

Uiterlijk 15 mei van elk jaar dient het bedrag van de contributie, onder vermelding van uw NPO lidnummer, overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer 13 53 65 686 t.n.v. Fondclub “ De Glazen Stad “, te Naaldwijk.
Aan de nieuwe leden wordt verzocht om naast de betaling ook alle informatie zoals naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en uiteraard het NPO lidnummer aan het secretariaat, rondijkshoorn.deglazenstad@gmail.com, of via de post te melden.

Voor wijzigingen bij bestaande leden geldt hetzelfde indien bijvoorbeeld het lidnummer, e-mailadres etc. is veranderd.

Met vriendelijke sportgroeten,

Namens het bestuur van de Fondclub “De Glazen Stad”,

Ron Dijkshoorn
Molenlaan 84
2675 CG Honselersdijk
Tel. 0174 621915
Email. rondijkshoorn.deglazenstad@gmail.com