Nieuws

nieuws

Foto's

Beste duivenvrienden,

 

Niet te geloven, maar het seizoen zit er alweer bijna op. Komend weekend nog 2 vluchten en de week erna Perpignan en het is gedaan. Dat betekent ook dat de foto's van de vluchtoverwinnaars, de kampioensduiven en de winnaar van de Grand Prix worden gemaakt.

Woensdag 9 augustus bent u welkom vanaf 17.30 uur aan het bekende adres PV de Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LT Poeldijk. De foto's zullen worden genomen vanaf ongeveer 19.00 uur door Falco Ebben

Als u niet tot de winnaars behoort, kunt u ook een foto van uw favoriet laten maken; de kosten bedragen dan € 40 per duif.   

 

Uiteraard wordt ook de barbecue weer aangestoken.

 

Als u komt: graag zo spoedig mogelijk opgeven op dit mailadres om niet teveel, maar ook niet te weinig vlees in te kopen.

 

De BBQ is bedoeld voor leden, maar neemt u iemand mee dan bedragen de kosten voor de introducee € 15.

 

Succes de laatste vluchten en graag tot 9 augustus.

 

Namens Fondclub de Glazen Stad,

 

 

Ron Dijkshoorn

Lees meer »

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 21 maart 2023 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

  1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de vergadering om deze     vervolgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde    leden aanwezig is en zal, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, een kwartier     later een tweede Algemene Ledenvergadering geopend worden. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenst een ieder een goede vergadering. 20 leden zijn aanwezig en er zijn 8 afmeldingen ontvangen.

 

  1.  Mededelingen

A. Afmeldingen

        8 personen hebben de moeite genomen zich af te melden.

       B. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2022.

       Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 

  1.  Jaarverslag 2022 van de secretaris

De secretaris leest het verslag voor.

Lees meer »

Notulen ALV 2022

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 15 maart 2022 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

Lees meer »

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

 

Honselersdijk, 4 maart 2023

 

Geachte leden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 21 maart 2023 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

Lees meer »

Vogelgriep

Beste duivenvrienden,

 

De eerste (zware) krachtmeting (St. Vincent/Bergerac) zit erop. Vroeg of laat? Voor sommigen niets, omdat ze als gevolg van de vogelgriep niet mochten inkorven. Een wel heel zure start.

Het bestuur heeft besloten deze gedupeerde liefhebbers tegemoet te komen. Degenen die als gevolg van de vogelgriep niet konden spelen op St. Vincent en daarmee gelijk kansloos waren voor de kampioenschappen krijgen voor die vlucht het gemiddelde aantal punten dat zij op de volgende 4 (NPO-)vluchten behalen erbij. Let op: als u maar 3 vluchten speelt, wordt het gemiddelde aantal punten berekend door de punten van die 3 vluchten door 4 te delen. 

Deze maatregel geldt voor zowel het onaangetoonde als aangetoonde kampioenschap.

 

Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat u zich bij ondergetekende aanmeldt als gedupeerde van de vogelgriep. Dus even een mailtje als u als gevolg van de vogelgriep niet op St. Vincent heeft kunnen spelen.

 

Succes met de komende vluchten.

 

 

Groet namens het bestuur,

 

Ron Dijkshoorn

Lees meer »