Fondclub de Glazen Stad

De fondclub “De Glazenstad” is opgericht in 1999 en heeft als doelstelling om leden in
Zuid-Holland een aantrekkelijk marathon spel te geven in een beperkt gebied.
Het gebied betreft in grote lijnen de westkant van Zuid-Holland. Op onze website onder “Over Ons” en vervolgens onder “Gebied” treft een specificatie aan van de samenspelen en verenigingen waarvan leden lid kunnen worden van onze fondclub.
De overige informatie treffen jullie aan op onze website.

Het laatste nieuws

Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 19 maart 2024 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

1. Opening

Om 20.00 uur opent bij afwezigheid van voorzitter Aad van Bergenhenegouwen vice-voorzitter Kees van den Bos de vergadering om deze volgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en zal, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, een kwartier later een tweede Algemene Ledenvergadering geopend worden. Om 20.15 uur opent de vice-voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenst een ieder een goede vergadering. Slechts 14 leden zijn aanwezig en er zijn 14 afmeldingen ontvangen.

Lees meer »

Agenda Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

 

Honselersdijk, 5 maart 2024

 

Geachte leden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 19 maart 2024 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

Aanvang 20.00 uur.

Lees meer »