Fondclub de Glazen Stad

De fondclub “De Glazenstad” is opgericht in 1999 en heeft als doelstelling om leden in
Zuid-Holland een aantrekkelijk marathon spel te geven in een beperkt gebied.
Het gebied betreft in grote lijnen de westkant van Zuid-Holland. Op onze website onder “Over Ons” en vervolgens onder “Gebied” treft een specificatie aan van de samenspelen en verenigingen waarvan leden lid kunnen worden van onze fondclub.
De overige informatie treffen jullie aan op onze website.

Het laatste nieuws

Algemene Ledenvergadering 2020

Uitnodiging

 

Honselersdijk, 27 februari 2020

 

Geachte leden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 11 maart 2020 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1 Opening*

 

 2 Mededelingen

    A Afmeldingen

    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2019

 

 3 Jaarverslag van de secretaris

 

 4 Financieel verslag 2019

    A Toelichting door de penningmeester

    B Verslag kascommissie

    C Goedkeuring door de ledenvergadering

    D Begroting 2020

Lees meer »

Kampioenenhuldiging 2019

Honselersdijk, 20 november 2019

Beste sportvrienden,

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd om een prachtig kampioenen-/jaarboek samen te stellen, dat jullie bij deze wordt aangeboden.

Zoals gebruikelijk gaan wij op de 1e zaterdag in februari onze kampioenen weer huldigen. Na afgelopen jaar een uitstapje te hebben gemaakt naar Den Hoorn keren we weer terug naar ons vertrouwde adres bij De Tuinderij in De Lier.

Op 1 februari 2020 vanaf 13.00 uur worden jullie met partner of introducé verwacht bij De Tuinderij, Van Wijklaan 2, 2678 NJ  De Lier, telefoonnummer 015- 380 15 80.

Lees meer »