Fondclub de Glazen Stad

De fondclub “De Glazenstad” is opgericht in 1999 en heeft als doelstelling om leden in
Zuid-Holland een aantrekkelijk marathon spel te geven in een beperkt gebied.
Het gebied betreft in grote lijnen de westkant van Zuid-Holland. Op onze website onder “Over Ons” en vervolgens onder “Gebied” treft een specificatie aan van de samenspelen en verenigingen waarvan leden lid kunnen worden van onze fondclub.
De overige informatie treffen jullie aan op onze website.

Het laatste nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

De Lier, 28 februari 2018

Geachte leden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 13 maart 2018 in het clubgebouw van
PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1 Opening*

 2 Mededelingen
    A Afmeldingen
    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2017

Lees meer »

Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)

Aan : Bestuurders Noordelijke fondclubs en kiesmannen afdelingen 5-11
CC : NPO-NT commissie ,Bestuur NPO, Bestuur ZLU
Betreft : Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)

Wormer, 26 februari 2018.

Geachte bestuurders en kiesmannen,
Zoals bekend wordt op 10 maart 2018 in de Ledenraad een voorstel van de NPO-NT commissie in stemming gebracht tot aanpassing van de NT-regeling voor ochtendlossingen. Deze regeling is bedoeld om tot een aannemelijke uitslag te komen in die situaties waarin duiven in de nacht vliegen en daar voordeel van hebben. Verder om te voorkomen dat duiven in de nacht (die tijdens de neutralisatie periode arriveren) op afstand worden geklasseerd, waarbij de langste afstand wint.
Een voorstel tot een dergelijke regeling is op 9 december in Rosmalen gepresenteerd. Door de NPO-NT commissie is daarbij aangegeven dat eventuele verbetervoorstellen ingebracht konden worden.
Met een aantal bestuurders van Fondclubs uit het werkgebied van de afdelingen 5-11 (SMN, Fiante, Fondunie 2000, FNH, SNZH ) zijn we op 4 januari 2018 bijeengekomen om het voorstel van de NPO NT commissie betreffende de NFO te bespreken. Gezamenlijk hebben we een viertal verbetervoorstellen uitgewerkt en deze in een memo aangeboden aan de NPO-NT commissie. Op 18 januari hebben we dit memo in de vorm van een presentatie mogen toelichten aan de NPO-NT commissie, alsmede aan een aantal bestuursleden van de NPO en ZLU.

Lees meer »

'; ?>