Fondclub de Glazen Stad

De fondclub “De Glazenstad” is opgericht in 1999 en heeft als doelstelling om leden in
Zuid-Holland een aantrekkelijk marathon spel te geven in een beperkt gebied.
Het gebied betreft in grote lijnen de westkant van Zuid-Holland. Op onze website onder “Over Ons” en vervolgens onder “Gebied” treft een specificatie aan van de samenspelen en verenigingen waarvan leden lid kunnen worden van onze fondclub.
De overige informatie treffen jullie aan op onze website.

Het laatste nieuws

Kampioenenhuldiging Fondclub “De Glazenstad”

Kampioenenhuldiging fondclub “De Glazen Stad”

Het is zaterdagmiddag 3 februari 2018 om exact 14.00 uur als voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de microfoon ter hand neemt en alle 150 aanwezigen een hartelijk welkom heet op deze traditionele eerste zaterdag van februari. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn we te gast op de schitterende locatie van “De Tuinderij” in De Lier. In zijn voorwoord bedankt de voorzitter diverse personen en de sponsors. Een speciaal dank woord is er voor Loek van Zuiden die genoodzaakt was om te stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. Als dank wordt hem een boeket bloemen en een cadeaubon aangeboden. Na zijn openingswoord nodigt de voorzitter de aanwezige dames uit om plaats te nemen in de gereedstaande Amerikaanse schoolbus om een bezoek te gaan brengen aan de Timmerwerf in
De Lier. In het museum waar onder meer een Wevers tentoonstelling wordt gegeven krijgen de dames een rondleiding. Bij terugkomst na ca 1,5 uur op de tuinderij staat er voor iedere dame een plant gereed. Nadat de dames zijn vertrokken wordt een aanvang genomen met de diverse huldigingen die afwisselend door de bestuursleden worden verzorgt.

Lees meer »

Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing

Aan : NPO-NT commissie
CC : Bestuur NPO, Bestuur ZLU
Betreft : Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)
Bijlage : 180111 – Memo Verbetervoorstellen NT-regeling ochtendlossingen


Wormer, 12 januari 2018.


Geachte leden van de commissie en bestuur,


Op 4 januari 2018 zijn de organisaties SMN, Fiante, Fondunie 2000, SNZH, alsmede de meeste bestuurders van de fondclubs binnen het werkgebied van de afdelingen 5 t/m 11, bijeengekomen om het voorstel van de NPO NT commissie betreffende de NFO te bespreken. Dit voorstel zal op 10 maart tijdens de NPO vergadering worden besproken en mogelijk vastgesteld. In uw voorstel en op uw presentatie hebt u belanghebbenden uitgenodigd om op-en aanmerkingen bij de commissie in te brengen. Wij maken hier gebruik van.
De bijeenkomst is belegd omdat met name de liefhebbers op de grotere afstanden beducht zijn voor het eenzijdige en generieke karakter van de regeling. Kort gezegd is de mening van de ongeveer 25 afgevaardigden, die deze bijeenkomst bijwoonden, dat alle liefhebbers die niet in staat zijn om voor het ingaan van de neutralisatietijd te constateren, in vrijwel alle gevallen ernstig geschaad worden door de toerekening van de veronderstelde vliegtijd binnen de NT. Dit geldt voor duiven die binnen de NT worden geconstateerd, als wel na het verstrijken van de NT. De toerekening van de extra minuten na de NT geldt uiteraard voor alle liefhebbers ook in het Zuiden van het land en kan op geen enkele wijze teniet worden gedaan. Doorgaans zullen dit niet de kopduiven betreffen, echter voor de kampioenschappen kan het van grote betekenis zijn.

Lees meer »

'; ?>