Nieuws

Glazenstad ZLU en Marathon League

Glazenstad ZLU en Marathon League

Ter ere van het 25 jarig bestaan van fondclub De Glazen Stad worden er twee unieke nieuwe competities gehouden. De Champions League ZLU en de Champions League NPO. De deelname is voor alle leden van fondclub De Glazenstad en gaat  over alle ZLU en NPO vluchten. De liefhebbers gaan elkaar in een knock out competitie over de zeven ZLU of de zes NPO vluchten bekampen. Dit  met de bovenste twee van de lijst per liefhebber.

Vooraf worden alle liefhebbers ingeloot en worden ingeroosterd in één vast wedstrijdschema dat vooraf wordt gepubliceerd.

Voor de ZLU League:

Vanaf de 1e ZLU vlucht spelen de deelnemers volgens het wedstrijdschema in een knock out systeem tegen elkaar. Wie van de twee het eerst op de uitslag van Fondclub De Glazenstad één van de bovenste 2 getekende heeft wint en gaat door naar de volgende ronde (vlucht).  Zijn tegenstander is  uitgeschakeld. Pakt geen van beide één van de bovenste 2 van de lijst dan betekent dat beide zijn  uitgeschakeld en krijgt de eerstvolgende tegenstander uit het schema een vrije ronde (“zogenaamde bye”).

Op Perpignan blijven er zo nog max. 2 liefhebbers over. Wie van deze twee op de uitslag van Perpignan het eerst een van de van de bovenste 2 getekende pakt wint de ZLU league.

Voor de NPO league:

Vanaf de 1e NPO vlucht spelen de deelnemers volgens het wedstrijdschema in een knock out systeem tegen elkaar. Wie  het eerst op de  uitslag van Fondclub De Glazenstad één van de bovenste 2 getekende heeft wint en gaat door naar de volgende ronde (vlucht).  Zijn tegenstander is  uitgeschakeld. Pakt geen van beide één van de bovenste 2 van de lijst dan betekent dat beide zijn  uitgeschakeld en krijgt de eerstvolgende tegenstander uit het schema een vrije ronde (“zogenaamde bye”).

Omdat er een NPO vlucht minder is blijven er op Bergerac maximaal 4 liefhebbers over. Wie van deze vier op de uitslag van Bergerac het eerst een van de eerste van de bovenste 2 getekende pakt wint de NPO league.

Prijzen voor beide leagues stelt  de fondclub  totaal €1000,-- beschikbaar welke als het volgt verdeeld wordt:

1e prijs € 250,-- degene van de finalisten die als eerste één van de twee getekenden pakt op Perpignan

2e prijs € 125,-- degene van de finalisten die als tweede één van de twee getekenden pakt op Perpignan

3e en 4e prijs elk  €75,-- degene die respectievelijk  als derde en vierde één van de twee getekenden pakt op Narbonne.

 

1e  prijs € 250,-- degene van de finalisten die als  eerste één van de twee getekenden pakt op Bergerac

2e  prijs €125,-- degene van de finalisten die als tweede één van de twee getekende pakt op Berrgerac

3e en 4e prijs  € 75,-- degene die respectievelijk als derde of vierde één van de twee getekenden pakt op Bergerac.

 1. De ZLU-  Champions League wordt vervlogen over de zeven ZLU vluchten van 2024.
 2. De NPO Champions League wordt vervlogen over de zes NPO mararthon vluchten 2024.
 3.  Indien een vlucht onverhoopt niet doorgaat behoudt de organisatie zich het recht voor het schema te wijzigen. Zie Artikel 11.
 4. Deelname is gratis .
 5. Per League beginnen we op de eerste vlucht met het wedstrijdschema.
 6. De liefhebber speelt  per vlucht tegen de volgens het wedstrijdschema bepaalde liefhebber. Elke liefhebber speelt met de bovenste twee getekende en de winnaar is diegene die het eerst één van deze twee op de definitieve Glazenstad uitslag heeft.
 7. Heb je een vrije ronde dan moet je wel één van de bovenste twee 2 in de uitslag hebben om naar de volgende ronde door te gaan.
 8. Op Perpignan voor de ZLU en Bergerac voor de NPO spelen de overgebleven liefhebbers tegen elkaar. Indien meerdere liefhebbers geen van de bovenste 2 getekende pakt op Peprigan of Bergerac worden deze liefhebbers geklasseerd op volgorde van de 1e van de 2  getekende op de voorgaande vlucht.
 9. De prijzen voor de eerste twee per league worden uitgereikt op de feestmiddag van Fondclub De Glazenstad.
 10.  Bij onduidelijkheden beslist het bestuur.
 11. Schema aanpassingen indien er een vlucht vervalt:

ZLU: indien 1 vlucht vervalt spelen we met max.4 deelnemers in de Finale op Perpignan, indien er 2 vluchten vervalen met max. 8 deelnemers. Indien Peprignan vervalt wordt de einduitslag opgemaakt obv de klassering op de voorgaande vlucht.

NPO: indien 1 vlucht vervalt spelen we met max.8 deelnemers in de Finale op Bergerac, indien er 2 vluchten vervalen met max. 16 deelnemers. Indien Bergerac vervalt wordt de einduitslag opgemaakt obv de klassering op de voorgaande vlucht.

 Reclame op de uitslag van de League dient uiterlijk donderdag voor de geplande lossing van de   volgende vlucht per e-mail  ingediend te zijn bij Kees van den Bos

 e-mail : kees.vanden.bos@hetnet.nl