Nieuws

Uitnodiging

De Lier, 23 juli 2018


Uitnodiging


Beste leden en donateurs,

Het seizoen gaat alweer vliegensvlug voorbij met nog slechts een paar vluchten te gaan.

Zoals bekend worden jaarlijks van de duiven die vluchtwinnaar/winnares zijn geworden, de duifkampioenen van de NPO en ZLU vluchten en de winnaar van de Grand Prix
“De Glazen Stad”, van het team met de 4 duiven, een foto gemaakt op de woensdag na het laatste vluchten van dit weekend. Dit is dus woensdag 08 augustus a.s.

Dit jaar willen wij ook voor alle leden die niet onder de bovengenoemde categorieën vallen ook een gezellige slot bijeenkomst van het seizoen houden.
Onze 2e voorzitter en in zijn vrije tijd chef kok, Kees van den Bos, zal voor ons een heerlijk maal verzorgen bij PV `De Gevleugelde Vrienden`, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.
Tevens zal er een forum zijn met een aantal bekende liefhebbers.
Wilt u collega-duivenliefhebbers meenemen die geen lid zijn van de Fondclub? Prima, ze zijn welkom.

Aanvang 17.00 uur en rondom 21.00 uur gaan wij het clublokaal weer opruimen.

De bekende fotograaf, Hans Heijmans van PigeonPics, gaat weer prachtige foto’s maken van de toppers en hij is ook vanaf ongeveer 19.00 uur aanwezig.

Hierbij verzoek ik de eigenaren van de vluchtwinnaars en de duifkampioenen aan ondergetekende te melden of je naast de melding van welke vlucht is gewonnen resp. voor de duifkampioenen, naast hoeveel prijzen en punten er behaald zijn, er nog extra gegevens op de foto vermeld moeten worden.

De vluchtoverwinnaars en duifkampioenen van de NPO en ZLU vluchten en het team met de 4 duiven van de Grand Prix overwinnaar zijn vanzelfsprekend na/in het weekend van Perpignan en Cahors pas bekend.

Ook is het mogelijk om je eigen favoriete duif te laten fotograferen, ook al ben je geen vluchtoverwinnaar of heb je geen kampioensduif. De kosten per ingelijste foto bedragen        € 35,00 inclusief een uitvergroot oog en tekst, zoals naam van de duif, prestaties etc. Laat s.v.p. even weten of je hiervan gebruik wil maken en mail dit met de extra gegevens aan onderstaand mail adres.

Laat s.v.p. even weten of je aanwezig zult zijn, dit i.v.m. de hoeveelheid te bestellen etenswaar. Mailt u daarom uw komst even naar: hbmr@kabelfoon.nl (Harold van der Kruijk), of naar ondergetekende.

Met vriendelijke sportgroeten en allen veel succes op de laatste vluchten,

Namens het bestuur van de fondclub `De Glazen Stad`,

Gé van der Ploeg
Secretaris
gvdploeg@kabelfoon.nl

'; ?>